Fogalomtár

Általános fogalmak

5G

Az 5. generációs mobil- vagy vezeték nélküli hálózatok a jelenlegi 4G szabványokat váltó telekommunikációs szabványjavaslatok. Az 5G nagyobb kapacitást céloz meg, amely sűrűbb szélessávú elérést tesz lehetővé, támogatja a rendkívüli megbízhatósággal rendelkező készülék és készülék közötti kapcsolatot és a nagyméretű gépek közötti kommunikációt.

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems (Fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek)

E rendszerek a járművezetési folyamat minden területén hivatottak segíteni a gépjárművezetőt, mérsékelve az emberi tévesztésből, fáradtságból származó kockázatokat, és biztonságosabbá téve a közlekedést. Az ADAS biztonsági rendszerei az ütközések elkerülését segítik elő azáltal, hogy figyelmeztetik a járművezetőt a potenciális veszélyre (pl. automatikusan bekapcsolják a lámpákat szürkületkor, automatikus sebességszabályozást biztosítanak, automatikus vészfékezést hajtanak végre, stb. Az ADAS rengeteg különböző rendszert foglal magába, és a területet jelenleg jelentős fejlődés jellemzi.

Automatizált autó

Az automatizált (autonóm, önvezető) autó olyan közúti közlekedésre alkalmas autó, amit emberi beavatkozás nélkül, digitális technológiák segítségével vezérelnek. Érzékeli a környezetének részleteit, navigálja önmagát, így várhatóan kevesebb helyre van szüksége: ebből fakadóan hatékonyabban hasznosítja a rendelkezésére álló útfelületet, elkerüli a közlekedési dugókat, és csökkenti a balesetek valószínűségét. Az automatizált autók autonóm biztonsági rendszereinek fontos tényezője a vezető nélküli vészmegállás mellett a vezető felügyelete alatti, de autonóm sávtartás is.

Automatizáltság szintjei

A SAE (Society of Automotive Engineers) International 2014-ben egy szabvány formájában definiálta az autonóm gépjárművek terminológiáját, illetve megfogalmazta azok szintjeit az automatizáltság tekintetében. A mellékelt táblázat utolsó két oszlopa a SAE szintek körülbelüli megfeleltetését mutatja egyrészt a Német Szövetségi Útügyi Kutatóintézet (BASt: Bundesanstalt für Straßenwesen), másrészt az amerikai egyesült államokbeli Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA: National Highway Traffic Safety Administration) szintjeihez képest. A definiált szintek alapvetően azt mutatják meg, hogy a dinamikus vezetési műveletek hogyan oszlanak meg az ember és a gép között a 0. (nincs automatizáltság) szinttől az 5. (teljesen automata rendszer) szintig.

AHS – Automatizált Autópályarendszer

Az automatizált autópályarendszer vagy okos út olyan intelligens közlekedési technológia, amelyet elsősorban az automatizált járművek közlekedését segíti egy előre meghatározott útvonalon. Elsődleges célja a forgalmi torlódások mérséklése azáltal, hogy jelentős mértékben csökkenti az egyes járművek közötti követési távolságot, lehetővé téve, hogy az út több autót legyen képes befogadni.

C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems – Kooperatív intelligens közlekedési rendszerek)

A kooperatív intelligens közlekedési rendszerek olyan technológiákat használnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a közúti járművek egymással, a közlekedési jelzésekkel, az útmenti infrastruktúrával, valamint a többi úthasználóval kommunikáljanak. E rendszereket másképp jármű–jármű vagy jármű–infrastruktúra kommunikációnak is nevezik.

C-ITS Platform

A Platform for the Deployment of Cooperative Intelligent Transport Systems in the European Union (Platform a Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek Alkalmazásáért az Európai Unióban – C-ITS Platform) 2014-ben indult az Európai Bizottság kezdeményezéseként azzal a szándékkal, hogy elősegítse egy közös jövőkép létrehozását a szakterületen az értéklánc minden szereplőjének a részvételével. A C-ITS Platform az összes érintett felet összefogja az állami hatóságoktól kezdve az autógyártókon, beszállítókon, szolgáltatókon a telekommunikációs társaságokig.

C-Roads Hungary

A C-Roads Hungary program célja az összekapcsolt és automatizált járművezetési technológiák, valamint a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) összefüggésében a lefedettség növelése (útmenti adóhálózat további kiépítése), a mobil-kommunikációs adatátvitel tesztelése, valamint új, városi környezetben alkalmazható funkciók kialakítása.

Crocodile 3

A CROCODILE 3 projekt célja a központi forgalmi menedzsmentrendszerek funkcionális bővítése, illetve az automatikus adatcsere szempontjából nélkülözhetetlen csomópontok (node) és adatbázisok létrehozása, valamint ezek és a Nemzeti Hozzáférési Pont fejlesztése.

HMI (Human-machine interface – ember-gép felület)

A HMI lehetővé teszi azt, hogy az ember a géppel kommunikálhasson, többek között érintőképernyőkön, hangfelismerésen vagy mobiltelefonos összeköttetésen keresztül.

ITS (intelligent transport systems – intelligens közlekedési rendszerek)

Az intelligens közlekedési rendszerek információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak a közúti közlekedés területén (beleértve az infrastruktúrát, a járműveket és az úthasználókat), a forgalomszabályozásban és a mobilitás kezelésében, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódáshoz.

LIDAR

A LIDAR (Light detection and ranging) gyakorlatilag a radar lézeralapú változata. Az általában a jármű tetején elhelyezett egység 360°-os akadálytalan látképet kap az autó környezetéről. A 900 rpm fordulatszámmal forgó 64 lézer részletes 360 °-os 3D térképet készít az autó 100 m-es környezetéről az akadályok valós idejű érzékelése érdekében.

Mesterséges intelligencia (AI – Artificial intelligence)

Egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligencia. Az „intelligens” gép megfigyeli a környezetét, majd olyan tevékenységeket hajt végre, amellyel maximalizálhatja a számára kitűzött cél sikerességének esélyét. A mesterséges intelligencia felhasználási területei közé tartozik például a beszédfelismerés, a verbális szavak szövegként történő lejegyzése, vagy akár a sakkozó számítógép, amely tanulóegységének köszönhetően szinte legyőzhetetlen.

A mesterséges intelligencia jelenti a teljesen automatizált vezetés kulcsát is, hiszen az akár életveszéllyel is fenyegető közlekedési helyzetek kezelése sokkal többet igényel, mint néhány előre beállított algoritmus.

Okos város

Az okos város olyan település vagy településcsoport, amely természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.

OTA (Over-the-air) frissítések

Jármű szoftver- és hardver frissítések, amelyek felhőből kerülnek letöltésre.

Platoon (konvoj)

A teljesen automatizált járművek konvojba rendezhetőek, ami által növelhető az utak befogadóképessége. Ehhez automatizált autópályarendszerre is szükség van. Miután a járművek egyszerre gyorsítanak és fékeznek, az emberi reakcióidő által indokolt nagyobb követési távolságok jelentősen csökkenthetőek.

A 8-25 autóból felépülő konvojokban az autók 1 méteres távolságban közlekednek egymástól, amely a légellenállás és az üzemanyag-takarékosság szempontjából optimális távolság.

R76-os út

A R76-os gyorsforgalmi út az M7-essel fogja összekötni Zalaegerszeget. A 32 kilométeres új nyomvonal az a holládi csomópontban csatlakozik az M7-esbe, és a zalaegerszegi tesztpályához kapcsolódva okosútként fog megépülni, tehát alkalmas lesz az autonóm közlekedés fejlesztésére és tesztelésére. Az út műszaki alapjait járműgyártók és informatikai cégek, valamint más beszállítók javaslatai alapján készítik, hogy a lehető legmodernebb formában álljon a fejlesztők rendelkezésére az önvezető járművek teszteléséhez. Intelligens közvilágítás és forgalomirányító lámpák, valamint műholdjel nélküli részek segítik majd a tesztelőket, hogy minden körülményre felkészülhessenek. Az információk gyors áramlását 5G hálózat segíti majd. A tervek szerint már 2018 tavaszán elkészül az autonóm járművek vizsgálatára alkalmas szakasz, 2018 végére pedig a nagy sebességű és változatos burkolati viszonyok közötti tesztekhez készül pályaszakasz.

Telematika

A telematika olyan multidiszciplináris terület, amely a telekommunikációt, a járműtechnológiát, a közúti szállítást, a közlekedésbiztonságot, az elektrotechnikát, a multimédiát, illetve a vezetékes és internetes technológiákat öleli fel.

A telematika többek közt az alábbiakra alkalmazható:

  • Információ küldése, fogadása és tárolása telekommunikációs eszközök segítségével, távirányítás céljából
  • A telekommunikációs eszközök és az informatika integrált alkalmazása mozgó járművek irányítása céljából

Járműtelematika, amely az olyan rendszerek járművekben történő használatát határozza meg, mint a GPS navigáció, a beépített mobiltelefonok, vezeték nélküli biztonsági kommunikáció, ADAS stb.

TEN-T

A transzeurópai közlekedési hálózat (röviden TEN-T) egy tervezett közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési hálózat, melynek célja, hogy biztosítsa az egész európai kontinens könnyű átjárhatóságát. A TEN-T hálózat egy tágabb rendszernek, a transzeurópai hálózatoknak (TEN) képezi részét, mely a közlekedésen kívül a távközlési hálózatot (eTEN) és az energetikai hálózatot (TEN-E) is tartalmazza. Az Európai Bizottság 1990-ben fogadta el az első cselekvési tervet a transzeurópai hálózatokról.

Az Európai Parlament és a Tanács 1996 júliusában elfogadta a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozatot, amelyben az európai közlekedési infrastruktúra legjelentősebb elemeit transzeurópai közlekedési hálózatként definiálta. Ezt 2010 nyarán a 661/2010/EU határozat váltotta fel.

V2V (Vehicle to Vehicle) kommunikáció

A V2V egy olyan járműtechnológia, amely lehetővé teszi a járművek egymás közötti vezeték nélküli kommunikációját, amely során az egyik jármű az általa mért forgalmi és útviszonyokkal kapcsolatos információkat osztja meg a többi érintett járművel egy felhő adatbázison keresztül.

V2I (Vehicle to Infrastructure) kommunikáció

A V2I egy olyan járműtechnológia, amely lehetővé teszi a járművek és a környező közlekedési infrastruktúra egymás közötti vezeték nélküli kommunikációját, amelyet mindkét oldal kezdeményezhet (pl. táblák, jelzőlámpák, korlátok és kapuk, útdíjkapuk stb.). Az ilyen technológiával felszerelt autók megtalálják a leggyorsabb útvonalakat, ezáltal csökken a torlódások száma, vezetőjüknek pedig képesek például előre jelezni a beláthatatlan kanyarokat.

ZalaZone Autóipari Próbapálya

Általános információ

A zalaegerszegi tesztpálya egyedülálló, mivel a vezethetőségre és menetstabilitásra koncentráló hagyományos tesztpálya funkciók a jövő járműveire fókuszáló kutatás-fejlesztési infrastruktúra elemeivel együtt valósulnak meg az egymásra épülő, többszintű validációt lehetővé tevő rendszerben. A tesztpálya egyedisége, hogy nemcsak a hagyományos járműdinamikai tesztek elvégzésére nyújt lehetőséget, hanem az autonóm (önvezető) járművek, továbbá az elektromos járművek validációs vizsgálatait is lehetővé teszi.

Tesztpálya modulok – Fékfelületek

A fékfelület az ABS, ATC és ESP rendszerek tesztelésére kialakított, speciális burkolati elemekkel és beépített esőztető rendszerrel ellátott pályaszakasz, melyen 8 különböző tapadású tényezőjű felület kialakításával, más-más súrlódási körülmények mellett biztosít lehetőséget a tesztelésre. Személygépjárművek és tehergépjárművek esetében is biztonságos tesztkörnyezetet biztosít nagysebességű tesztek esetén is. A fékfelületek mindkét végén kialakított, belső úthálózathoz való kapcsolódása lehetővé teszi nagysebességű platooning tesztek tapadási határhelyzetekben való tesztelését is.

Tesztpálya modulok – Dinamikai felület

A Dinamikus platform egy olyan speciális, nagy felületű, aszfaltburkolatú elem, mely lehetőséget biztosít a nagysebességű manőverek biztonságos körülmények között történő elvégzésére. A dinamikus platform főként nagysebességű (200km/h-ig) stabilitás és féktesztek, valamint platooning tesztek helyszíne. A tesztfelület teljes területe vizezhető.

Tesztpálya modulok – Kezelhetőségi pálya

A kis és nagysebességű kezelhetőségi pálya a kormányzás, az ESP és egyéb, a járművek menetdinamikájára ható rendszerek tesztelésére szolgáló elem. Több alternatív útvonalával változatos nyomvonalvezetést biztosít a tesztekhez. A pálya egyes szakaszai esőztető rendszerrel lesznek ellátva.

Tesztpálya modulok – Országút, autóút, autópálya

A belső úthálózat, egy több szakaszból álló, autópálya-, autóút- és országúti előírásoknak megfelelő tesztkörnyezet, mely lehetőséget biztosít a közepes és nagysebességű, valós közúti körülmények között végzett tesztek végrehajtására. Változatos kialakítású, a pályán alagút, felüljáró, fény- és rádiófrekvenciás árnyékolással ellátott szakaszok is találhatóak változatos domborzati viszonyok mellett.

Tesztpálya modulok – Nagysebességű oválpálya

A nagysebességű oválpálya kialakítása lehetővé teszi a 200km/h körüli sebességtartományban végzett tesztek biztonságos végrehajtását. A nagysebességű oválpálya szintén 100%-os V2I kommunikációs lefedettséggel rendelkezik.

Tesztpálya modulok – Extrém oldalemelésű szakasz

130 m hosszú, extrém oldalemelésű (10 %) felület, mely kétirányú használati lehetőséget is biztosít a tesztelésekhez. Kapcsolódik az országúti szakaszhoz.

Tesztpálya modulok – „Rossz utak”

A „rosszút” pályaszakasz 8 különböző féle, definiált spektrumú tesztfelülettel rendelkezik. A méretezési sebesség 50km/h.

Tesztpálya modulok – Emelkedők

A tesztdombok különböző meredekséggel épülnek. Mindegyik pályaszakasz rendelkezik alacsony tapadású vizezhető felülettel is, így lehetővé teszik alacsony és magas tapadású, valamint az e felületek tetszőleges kombinációján végzett tesztelést.

Tesztpálya modulok – Zajmérő felület

A zajmérő szakasz az európai típusjóváhagyáshoz szükséges zajmérések elvégzésére alkalmas, és megfelel az abban definiált szigorú kritériumoknak. A mérőfelület környezete nem tartalmaz semmilyen hangelnyelő vagy reflektáló elemet.

Tesztpálya modulok – Medencék

A járművek vízállósági tesztjeire szolgáló medencék, sekély és mély kialakítással.

Tesztpálya modulok – Rántópad

Főként közlekedésbiztonsági tréningek céljára szolgáló, hidraulikusan működtetett pályaelemekkel ellátott pályaszakasz.

Tesztpálya modulok – Smart City Zone, úthálózat

Autonóm és összekapcsolt járművek számára készült, városi közlekedési körülményeket biztosító modul, ami a jelenleg meglévő tesztpályáknál sokkal többféle települési környezeti, forgalmi, forgalomtechnikai és járműdinamikai vizsgálati körülményt kínál a tesztelésre. A területen az úthálózat kbz. sávszámmal, burkolattal, geometriával kerül kialakításra, a kereszteződések és körforgalmak pedig szintén a közutakon fellelhető változatosságot próbálják leképezni. A Smart City Zone egy részén épületek is szegélyezni fogják az utakat. A városi tesztkörnyezetben a kommunikációs technológiák teljes spektruma elérhető lesz, beleértve az olyan wifi alapú technológiákat is, mint pl. az intelligens közlekedésirányítási rendszereket, vagy éppen a celluláris technológiákat (5G teszthálózat).

Hazai kutatás és oktatás

RECAR

2016. január 21-én együttműködési megállapodást írtak alá az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) vezetői az intelligens és autonóm közlekedési technológia témájában. A RECAR (REsearch Center for Autonomous Road vehicles) program a trendhez illeszkedő, a terület kutatás-fejlesztésében érdekelt vállalatokkal együttműködésben kialakított képzési struktúra megteremtésének érdekében a BME, az ELTE, az MTA SZTAKI, a Bosch és a Knorr Bremse közreműködésével jött létre.

Általános információ az oktatásról

A 2017 februárjában indult képzésekben résztvevők a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán „Autonomous Vehicle Control Engineer” néven, az ELTE Informatikai Karán „Computer Science for Autonomous Driving” elnevezéssel szerezhetnek mérnöki, illetve informatikus diplomát.

Autonóm járműfejlesztő mérnök MSc angol nyelvű képzés, 2018, Budapest

A képzést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezi a Zalaegerszegi Autóipari Próbapályával és a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Mérnöki Karával együttműködve.

Autonóm jármű programozó MSc angol nyelvű képzés, 2018, Budapest

A képzést az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szervezi.

Járműipari tesztmérnök BEng képzés, 2018, Zalaegerszeg

A képzést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Mérnöki Kara szervezi együtt.

Mechatronikai mérnök BSc képzés 2012 óta, Zalaegerszeg      

A képzést a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Mérnöki Kara szervezi.

Duális képzés

A duális képzés olyan felsőoktatási forma, amely a felsőoktatási intézmények és vállalatok szoros együttműködésén alapul. Ennek során a hallgatók felsőoktatásban szerzett elméleti tudása valós vállalati környezetben elsajátítható gyakorlati tudásbővítéssel egészülhet ki. A diákok egy dinamikus csapat tagjaként tapasztalt szakemberektől tanulhatják jövendőbeli szakmájuk alapjait, ahol folyamatosan újabb kihívásokkal találkozhatnak.
Szimulációs technológiák, laboratóriumi tesztek, tesztpályán elvégezhető tesztek teszik színesebbé a képzési formában résztvevők feladatait, hozzájárulva ezzel szakmai kompetenciáik bővítéséhez.

Kutatás – általános információ

Magyarország az ipari beszállítók és egyetemi együttműködések jóvoltából teljes joggal szerepelhet az autóipari innovációk térképén. Többféle fejlesztés és gyártás, számos szabadalom kötődik hazai kutatókhoz. A fejlesztési tevékenység folyamatos erősödése egyre nyilvánvalóbb irányvonalat képvisel. A fejlesztés megalapozhatja a hazai ipar és felsőoktatás további ágazat kutatásait, valamint a nagy hozzáadott értékű kutatás-fejlesztés nemzetközi versenyképességét.

Ennek kapcsán jött létre kutatási hálózati együttműködés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Széchenyi Egyetem közreműködésével.

A kooperáció elsődleges célja, a jövőben meghatározó járműtechnológiák (autonóm járművek, E-mobilitás) tesztelési folyamatainak a kutatása és a Zalaegerszegen épülő tesztpálya műszaki támogatása az érintett témában.

Elsődleges cél közvetlen megvalósítási javaslatok kidolgozása a tesztpálya, tesztlaboratóriumok és közúti tesztkörnyezet kialakítására és a szolgáltatási portfólióra vonatkozóan, ehhez kapcsolódó háttérkutatások elvégzése, valamint alapozó kutatások végzése.

Az automatizáltság szintjei

SzintSAE szintDefinícióKormányzás, gyorsítás/
lassítás
Vezetési környezet figyeléseA dinamikus vezetési műveletek átvétele az automatikus rendszerek teljesítményének visszaesése eseténAz automata rendszer képessége a vezetési módokat tekintveBASt szintNHTSA szint
0Nincs automatizáltságA humán járművezető végez minden vezetési műveletet folyamatosan. A jármű teljes mértékben emberi irányítás alatt áll.Humán járművezetőHumán járművezetőCsak humán járművezető0
1Gépjárművezetés támogatásaA gépjárművezetés-támogató rendszer a kormányzási vagy a fékezési/gyorsítási műveletet átveheti, ill. segítheti a biztonságosabb működtetést. Mindemellett a jármű teljes mértékben emberi irányítás alatt áll.Humán járművezető és automata rendszerHumán járművezetőHumán járművezetőEgyes vezetési módokTámogatott gépjárművezetés1
2Részleges automatizáltságA gépjárművezetés-támogató rendszer vagy rendszerek a kormányzási és a fékezési/gyorsítási műveleteket egyszerre átvehetik, ill. segíthetik a biztonságosabb működtetést. Mindemellett a jármű teljes mértékben emberi irányítás alatt áll.Humán járművezető és automata rendszerHumán járművezetőHumán járművezetőEgyes vezetési módokRészben automatizált2
3Feltételes automatizáltságAz automata járművezető-rendszer irányítja az összes dinamikus vezetési műveletet feltételezve, hogy szükség esetén a humán járművezető megfelelően reagál egy beavatkozási kérésre vagy át tudja venni a vezetési műveleteket.Automata rendszerAutomata rendszerHumán járművezetőEgyes vezetési módokMagas szinten automatizált3
4Magas szintű automatizáltságAz automata járművezető-rendszer irányítja az összes dinamikus vezetési műveletet, még akkor is, ha a humán járművezető nem megfelelően reagál egy beavatkozási kérésre.Automata rendszerAutomata rendszerAutomata rendszerEgyes vezetési módokTeljesen automatizált3/4
5Teljes automatizáltságAz automata járművezető-rendszer irányít minden dinamikus vezetési műveletet folyamatosan. Minden – a humán járművezető által is kezelhető – út-, ill. környezeti körülményt képes kezelni. A jármű ember nélkül is közlekedhet.Automata rendszerAutomata rendszerAutomata rendszerMinden vezetési mód3/4

Lépjen kapcsolatba velünk

Budapest, Than Károly u. 3, 1119
(1) 371 5936